Podsumowanie Targów Aktywności Zawodowej 2018

11 października 2018r. w Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA Płock odbyły się kolejne Płockie Targi Aktywności Zawodowej.  Organizatorami tegorocznej edycji Targów byli: Miejski Urząd Pracy w Płocku, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku.  Patronat honorowy nad Targami objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska (która przesłała specjalne słowo podziękowania za organizację wydarzenia), Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski oraz Starosta Płocki Mariusz Bieniek. Partner Technologiczny przedsięwzięcia Petrotel Sp. z o.o. zapewnił wszystkim wystawcom oraz odwiedzającym Targi darmowy dostęp do sieci wi-fi.  Podczas tegorocznych Targów swoją ofertę zaprezentowało 74 wystawców o zróżnicowanym profilu działalności. Wydarzenie zostało również wzbogacone o prezentację firm, które rozpoczęły swoją działalność przy udziale środków z urzędów pracy. W związku z rosnącym zainteresowaniem zatrudnieniem cudzoziemców podczas Targów działał punkt informacyjny Pobyt i praca cudzoziemców w Polsce, gdzie dyżurowali przedstawiciele Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz urzędów pracy.  Na stoisku Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku  osoby bezrobotne i poszukujące pracy miały możliwość zapoznania się z ofertami pracy będącymi w dyspozycji tutejszego urzędu pracy oraz skorzystania z pomocy doradcy zawodowego.
Tegoroczna formuła Targów została również wzbogacona o panel konferencyjny „Kształcenie przez całe życie kluczem do sukcesu zawodowego”, w trakcie którego zaprezentowano następujące tematy:

  • Szkolenia finansowane z Funduszu Pracy szansą na aktywizację zawodową osób bezrobotnych – Krzysztof Buczkowski (MUP Płock),
  • Wybrane cechy rynku pracy subregionu płockiego w opinii jego mieszkańców– dr Andrzej Jagodziński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku) i dr Agnieszka Krzętowska (Politechnika  Warszawska Filia w Płocku Kolegium Nauk Ekonomicznych),
  • Studenci Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku na rynku pracy– dr inż. Łukasz Gościniak (Politechnika Warszawska Filia w Płocku),
  • Trzy wymiary uczenia się przez całe życie– dr Małgorzata Kamińska (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku),
  • Planowanie ścieżki edukacyjnej początkiem Twojej kariery – Iwona Mączka (ELAB Education Laboratory.