CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o.o.

Tradycje płockiego przemysłu stoczniowego sięgają lat dwudziestych XX wieku, kiedy na lewym brzegu Wisły powstały warsztaty naprawy i budowy drewnianych barek rzecznych. Stanowiły one początek Płockiej Stoczni Rzecznej.

W latach 60–tych zapoczątkowana została modernizacja zakładu. Rozpoczęto produkcję jednostek stalowych, z napędem i bez, oraz obiektów z wyposażeniem. Początkowo budowano barki o tonażu od 200 do 500 ton. Rozwój infrastruktury produkcyjnej dawał możliwość budowania jednostek o tonażu do 3000 ton. Osiągnięcia produkcyjne uplasowały Płocką Stocznię Rzeczną na pierwszym miejscu wśród polskich stoczni śródlądowych.

W 1998 r. w wyniku połączenia kapitałów i doświadczeń MOSTOSTALU PŁOCK S.A. i CENTROMORU S.A. z Gdańska na bazie majątku Płockiej Stoczni Rzecznej oraz jej najlepszych tradycji w budowie i remontach statków rzecznych, a także produkcji konstrukcji stalowych, rozpoczęła działalność spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENTROMOST

Stocznia Rzeczna w Płocku.

Fachowcy z CENTROMOSTU budują coraz bardziej skomplikowane technicznie statki i konstrukcje stalowe. Atutem firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac. Wszyscy pracują na to, aby CENTROMOST kojarzył się zawsze w solidną produkcją, gdyż to daje szansę na lokowanie w Stoczni realizacji kolejnych kontraktów i wygranie rywalizacji z konkurencją.

CENTROMOST specjalizuje się w budowie kontenerowców i tankowców, ale podejmuje również realizację jednostek prototypowych oraz różnorodnych technicznie i gabarytowo konstrukcji hydrotechnicznych, mostowych i zbiorników stalowych.

Od początku istnienia firmy wdrażany jest model zatrudnienia zmierzający do sukcesywnej rekrutacji młodych pracowników, którzy uzyskali podstawowe uprawnienia do wykonywania zawodu montera i spawacza, ale nie posiadają stażu pracy. CENTROMOST umożliwienia im zdobycie praktycznych kwalifikacji pod nadzorem swoich fachowców. Jest to jedyna metoda kształcenia pracowników w tych zawodach dla realizacji procesu uzupełniania kadr w branży stoczniowej.

Planując przyszłość, założenia strategii firmy na kolejne lata i chcąc utrzymać się w branży stoczniowej, CENTROMOST nie będzie stronił od trudnych przedsięwzięć. Będzie szukał nowych rynków zbytu dla swojej produkcji i pozyskiwał nowych kontrahentów do współpracy. Dalej będzie się toczyła historia Stoczni, łącząc się nierozerwalnie z życiorysami swoich pracowników. Praca w przemyśle stoczniowym należy do najtrudniejszych, najbardziej uciążliwych, ale jej efekt – statek wybudowany od początku do końca wspólnymi siłami, wspólnym doświadczeniem, wspólną myślą techniczną, sprawia, że wszyscy wiedzą, że można to osiągnąć tylko dzięki pracy zespołowej. Taka praca łączy ludzi, integruje ich. Stąd też powiedzenie: Stoczniowcem się nie bywa, Stoczniowcem się po prostu jest.

 

CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Płocku Sp z o.o.
Popłacińska 42, 09-401 Płock | tel. 24 267 59 00, fax 24 267 59 02
centromost@centromost.com.pl

www.centromost.com.pl