O targach

Płockie Targi Pracy, Kariery, Aktywności Zawodowej … – rys historyczny

Historia współcześnie organizowanych Płockich Targów Pracy sięga lat 90-tych. Miejski Urząd Pracy w Płocku od momentu swojego powstania w 2008r. kontynuował tradycję organizacji Płockich Targów Pracy, które na stałe wpisały się w kalendarz płockich wydarzeń.

Przez lata formuła Targów ulegała pewnym modyfikacjom, jednak idea pozostała niezmienna – stworzenie płaszczyzny komunikacji dwóch głównych aktorów rynku pracy: pracodawców i osób poszukujących pracy.

Na przestrzeni czasu zmieniało się także miejsce organizacji Płockich Targów Pracy. Najwięcej edycji odbyło się na terenie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Targi odbywały się również w gmachu Płockiej Filii Politechniki Warszawskiej, na Stadionie Miejskim, a ostatnio w hali widowiskowo-sportowej ORLEN ARENA.

Grono organizatorów od lat pozostaje niezmienne i stanowią go płockie urzędy pracy: Miejski Urząd Pracy w Płocku, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku. Przy wybranych, tzw. tematycznych edycjach do grona organizatorów zapraszane były płockie uczelnie wyższe, agencje pracy oraz strategiczni przedsiębiorcy i partnerzy rynku pracy.

XV (jubileuszowe) Płockie Targi Pracy odbyły się 15 października 2010r. na Stadionie Miejskim w Płocku pod hasłem „Od edukacji przez innowacje do zatrudnienia”. Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Miasta Płocka, Miejski Urząd Pracy w Płocku, PKN Orlen S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku. W targach udział wzięło 51 wystawców z różnych branż. W trakcie targów odbyła się konferencja „Wysokokwalifikowane kadry podstawą gospodarki innowacyjnej”. Politechnika Warszawska zorganizowała dla odwiedzających wystawę eksponatów z Minimuzeum Technik Informacyjno-Komunikacyjnych poświęconą tematyce filmowo-telewizyjnej, technice obliczeniowej i komputerowej. Ciekawostką była również ekspozycja przygotowana przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku dotycząca innowacji w zakresie nośników informacyjnych.

Z kolei XX Płockie Targi Pracy zorganizowano w ramach Międzynarodowych Targów Pracy i  Integracji Płock 2015, które odbyły się 2 października 2015r. w Centrum Widowiskowo-Sportowym ORLEN ARENA Płock. Organizatorami wydarzenia byli: Miejski Urząd Pracy w Płocku, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wraz z Filią w Płocku, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Centrum Widowiskowo-Sportowe ORLEN ARENA Płock, Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej” w Nowym Miszewie. Patronat honorowy nad Targami objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski i Starosta Płocki Mariusz Bieniek. Wspomniane Targi zgromadziły 88 wystawców krajowych i zagranicznych. Wydarzeniu towarzyszyły prezentacje doradców EURES, panel dyskusyjny z przedstawicielami służb mundurowych oraz warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych.

Tegoroczna, 23 edycja Targów pod nazwą Płockie Targi Aktywności Zawodowej odbędzie się 11 października 2018 roku, ponownie w ORLEN ARENIE. Towarzyszyć jej będzie sesja konferencyjna poświęcona lokalnemu rynkowi pracy.