ORLEN Laboratorium

Profil działalności firmy:

Informacje z nagłówka ogłoszenia rekrutacyjnego:

ORLEN Laboratorium to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN S.A., należąca do czołówki polskich firm wykonujących analizy paliw, produktów ropopochodnych, wód, ścieków, gleby i powietrza. Firma specjalizuje się w realizacji usług analitycznych z branży chemicznej w sieci placówek laboratoryjnych ulokowanych na terenie całego kraju.

Oferujemy

Jako nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma dbamy o swoich pracowników, zapewniamy im możliwość rozwoju, szeroki pakiet usług socjalnych oraz pracę w przyjaznej atmosferze.

Pragniemy, aby każdy pracownik miał poczucie zadowolenia i spełnienia zawodowego, aby czuł się współtwórcą sukcesu firmy.

Pracownikom oferujemy szeroki pakiet socjalny, m.in.:

  • dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci,
  • dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych lub działalności kulturalno-oświatowej,
  •  zwrotne pożyczki mieszkaniowe,
  • wsparcie w trudnych sytuacjach losowych

oraz

  • kompleksową opiekę zdrowotną,
  • szeroki pakiet dodatkowych usług medycznych
  • świadczenia w ramach Programu Pracodawca Przyjazny Rodzinie.​​​​​

 

Poszukujemy:

Pracowników z wykształceniem średnim, chemicznym – technik analityk.

Proces rekrutacji:

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja.orlenlaboratorium@orlen.pl

 

Dane teleadresowe

Nazwa Spółki: ORLEN Laboratorium S.A.

Adres: 09-411 Płock, ul. Chemików 7

Tel. 24 256 81 14

Fax. 24 367 74 79

Email: orlenlaboratorium@orlen.pl

Strona www Spółki: www.orlenlaboratotium.pl