Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska
Filia w Płocku
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
tel.: (24) 36-72-100
www.pw.plock.pl

Politechnika Warszawska Filia w Płocku, jest integralną jednostką Politechniki Warszawskiej – największej, najstarszej i najwyżej cenionej (w tym szczególnie przez pracodawców) uczelni technicznej w Polsce. Filię w Płocku tworzą dwie podstawowe jednostki organizacyjne PW o uznanej w środowisku szkolnictwa akademickiego pozycji i renomie:

  • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.
  • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Misją Uczelni w Płocku, podobnie jak całej Politechniki Warszawskiej, jest przygotowanie przyszłych elit społecznych: ludzi światłych, o rozległych horyzontach, świadomych swych przekonań, ale rozumiejących i respektujących światopogląd innych. Podstawową funkcją naszej Uczelni jest kształcenie wysokokwalifikowanej kadry inżynierów i ekonomistów, a także praca naukowo-badawcza, głównie na potrzeby przemysłu.

Uczelnia prowadzi studia: licencjackie na kierunku Ekonomia, inżynierskie na kierunkach Budownictwo, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna, magisterskie na kierunkach Ekonomia, Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna, a także studia doktoranckie i podyplomowe oraz kursy i szkolenia.

Zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze realizowane są dzięki bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze, licznym doskonale wyposażonym laboratoriom i salom wykładowym, bibliotece naukowo-technicznej z pełnym dostępem do zasobów bibliotecznych krajowych i zagranicznych oraz akademikom i hali sportowej.