Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPP-T) jest obszarem inwestycyjnym powołanym do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw jako wspólne przedsięwzięcie Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A. Władze samorządowe i kierownictwo Koncernu zdecydowały o wspólnej realizacji Parku stawiając mu za cel stymulowanie rozwoju wiedzy i nauki, kreowanie innowacji, wdrażanie projektów B+R, oferowanie korzyści biznesowych oraz dążenie do tworzenia w Płocku nowych, atrakcyjnych miejsc pracy.

PPP-T oferuje swoim klientom około 60 hektarów skomunikowanych terenów inwestycyjnych, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną, oraz atrakcyjne powierzchnie biurowe. Od 2014 i 2015 roku w ramach Parku funkcjonują nowe obiekty Centrum Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium Centralnego, przeznaczone dla inwestorów oraz partnerów biznesowych i korporacyjnych Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oferujących nowoczesne usługi dla biznesu oraz usługi badawczo-wdrożeniowe. Na terenach Parku swoje przedsięwzięcia ulokowały już firmy z branży chemicznej, przetwórstwa chemicznego, montażowej, izolacji przemysłowych, obróbki metali, przetwórstwa stali i ekspedycji wyrobów stalowych, dystrybucji części dla rolnictwa i przemysłu, czy specjalistycznych usług inżynierskich.

Jako instytucja otoczenia biznesu PPP-T świadczy na rzecz swoich partnerów i inwestorów szeroką gamę usług rozwojowych na rzecz wsparcia i pobudzania przedsiębiorczości. Poprzez współpracę z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, przedsiębiorcami, administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami międzynarodowymi Park buduje silną sieć kooperacji oraz wspiera i inicjuje działalność B+R. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny wspiera również aktywnie firmy poprzez działania inkubacyjne i akceleracyjne, polegające na opiece nad przedsiębiorstwami we wczesnej fazie rozwoju oraz przyspieszeniu początkowej fazy ich dojrzewania.