Program Targów

10.00 – Uroczyste otwarcie Płockich Targów Aktywności Zawodowej 2018

10.30 – Zwiedzanie stoisk

11.00-13.00 – Panel konferencyjny (sala 118)

KSZTAŁCENIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE KLUCZEM DO SUKCESU ZAWODOWEGO

  • Szkolenia finansowane z Funduszu Pracy szansą na aktywizację zawodową osób bezrobotnych dr Krzysztof Buczkowski
  • Wybrane cechy rynku pracy subregionu płockiego w opinii jego mieszkańców dr Andrzej Jagodziński i dr Agnieszka Krzętowska
  • Studenci Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku na rynku pracy dr inż. Łukasz Gościniak
  • Trzy wymiary uczenia się przez całe życie dr Małgorzata Kamińska
  • Planowanie ścieżki edukacyjnej początkiem Twojej kariery Iwona Mączka

14.00 – Zakończenie Targów