Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku jest nowoczesną uczelnią nastawioną na praktyczne kształcenie zawodowe. Oferta PWSZ w Płocku obejmuje studia I i II stopnia oraz szeroki wachlarz studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych.

W ostatnim okresie uczelnia uzyskała uprawnienia do kształcenia na sześciu nowych kierunkach: czterech licencjackich (nowe media, położnictwo, finanse z elementami matematyki, pedagogika specjalna) i dwóch magisterskich (filologia i pielęgniarstwo). Wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczno-naukowa uczelni kształci i wspiera studentów na każdym etapie procesu edukacyjnego.

W ramach studiów I i II stopnia studenci kształcą się na trzech wydziałach:

 • Wydziale Nauk Ekonomicznych i Informatyki,
 • Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych,
 • Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Jednostkami uzupełniającymi podstawową działalność wydziałów są:

 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, które prowadzi naukę języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego studentów na wszystkich kierunkach studiów.
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, które posiada dostęp do hali sportowej, salę fitness, siłownię i inne zaplecze rekreacyjno-sportowe.

 

Dlaczego warto studiować w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku?

 • Stawiamy na wiedzę i praktykę

Jesteśmy uczelnią z wieloletnią tradycją. Proponujemy kilkanaście kierunków kształcenia z blisko trzydziestoma specjalnościami do wyboru. Naszym atutem jest to, że łączymy specjalistyczną wiedzę z praktyką. W ramach studiów nasi studenci odbywają praktyki zawodowe w firmach i instytucjach z Płocka i okolic. Dzięki bezpłatnym studiom dziennym dajemy możliwość nauki bez względu na status materialny.

 

 • Kształcimy dla rynku pracy
  Nasza oferta kształcenia jest różnorodna i dopasowana do potrzeb rynku pracy. Dlatego regularnie otwieramy nowe kierunki studiów. Dbamy również o dobór specjalności kształcenia , by zapewnić absolwentom dobry zawodowy start. Uczelnia pozyskuje pracowników dydaktycznych posiadających duże doświadczenie praktyczne. Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce i dobre relacje z partnerami uczelni często owocują zatrudnianiem naszych absolwentów w tych instytucjach i firmach.

 

 • Wspieramy karierę
  Działające w PWSZ w Płocku Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier organizuje m.in. bezpłatne szkolenia, udostępnia oferty pracy i stażu, zapewnia kontakt z pracodawcami i konsultacje z doradcami zawodowymi. Uczelnia realizuje projekt unijny „ Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, w ramach którego studenci mogą odbywać płatne praktyki zawodowe.
 • Dajemy możliwość studiów za granicą
  Uczelnia ma przyznaną kartę Erasmus+, dzięki czemu część studiów lub praktykę zawodową można odbyć w jednym z krajów europejskich.

 

 • Mamy świetna bazę dydaktyczną
  Dzięki gruntownej modernizacji budynków nasi studenci uczą się w nowoczesnych aulach, laboratoriach językowych i pracowniach specjalistycznych na najwyższym poziomie, korzystają z dobrze wyposażonej biblioteki uczelnianej oraz obiektów sportowych. Dysponujemy też Domem Studenta o wysokim standardzie. Wszystkie obiekty są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 • Nagradzamy najlepszych
  Studentom osiągającym sukcesu naukowe, artystyczne i sportowe rektor PWSZ w Płocku przyznaje stypendia. Każdego roku ogłaszany jest również konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne.

 

 • Zapraszamy osoby 25+
  Nasza uczelnia jest otwarta dla wszystkich. Osobom ze „starą maturą” daje możliwość nauki w dobrej atmosferze (uwzględniającej potrzeby nie tylko młodzieży) i oferuje pomoc w przełamywaniu barier powstrzymujących przed rozpoczęciem studiów.

 

 • Wspieramy studentów z pasją
  Studia w PWSZ w Płocku to nie tylko szansa zdobycia wykształcenia, ale również możliwość rozwijania talentów i zainteresowań. Młodzież dynamicznie działa w kołach naukowych, sportowych, wolontariacie i samorządzie studenckim.