SoftHard

SoftHard S.A. posiada prawie 30-letnie doświadczenie w projektowaniu, wytwarzaniu oraz wdrażaniu autorskiego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL.

ZSI swoim zakresem obejmuje m.in. obszary: finanse i księgowość, zarządzanie nieruchomościami, kadry-płace, obieg informacji i dokumentów, zarządzanie relacjami z klientem, czy sprzedaż.

System oparty jest o centralną relacyjną bazę typu SQL Firebird lub Oracle, dającą bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Istotną cechą system jest ergonomiczny interfejs użytkownika oraz duża konfigurowalność systemu, która pozwala optymalizować procesy biznesowe zachodzące wewnątrz organizacji.

W pracy codziennej ZSI wspomaga ponad 300 klientów z różnych sektorów.

System funkcjonuje m.in. w:

  • Agencji Mienia Wojskowego
  • Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
  • Europejskim Centrum Solidarności
  • Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji
  • Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Biobójczych

W myśl zasady „ludzie najważniejszym kapitałem firmy”, Spółka zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów z bogatym doświadczeniem branżowym.

Współpracujemy z Politechniką Warszawską w zakresie kształcenia studentów jak również rozwoju produktu.

Spółka posiada stabilna pozycję finansową, kadrową, 100% polski kapitał oraz doskonałe wyniki finansowe. Potwierdzeniem powyższego są m.in. otrzymywane wyróżnienia: Gepardy Biznesu, Gazele Biznesu, Fair Play, wyróżnienie Marszałka Województwo.