Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku

Al. Jana Kilińskiego 12, 09-402 Płock
www.wkuplock.wp.mil.pl wkuplock@ron.mil.pl

Centrala telefoniczna 261 441 300
Służba zawodowa 261 441 225
Służba przygotowawcza 261 441 224
Narodowe Siły Rezerwowe 261 441 244
Służba kandydacka 261 441 244
Terytorialna Służba Wojskowa 261 441 237

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku jest organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych. Administruje rezerwami osobowymi i świadczeniami na rzecz obrony. Współpracuje z organami administracji publicznej i innymi podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa oraz zarządzaniem kryzysowym. Prowadzi rekrutacje i nabór ochotników do różnych form czynnej służby wojskowej.