Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku jest jedną z najstarszych niepaństwowych uczelni w Polsce. Wszelkie działania podejmowane przez władze SWPW mają na celu szeroko pojęte dobro studenta, ponieważ naukową atmosferę każdej uczelni tworzą przede wszystkim ludzie.

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku istnieje na rynku edukacyjnym ponad 25 lat. Kształci na 5 kierunkach licencjackich, 1 inżynierskim oraz 3 magisterskich.

Prowadzone kierunki studiów to: administracja, bezpieczeństwo narodowe,  informatyka, pedagogika, zarządzanie, wychowanie fizyczne. W swojej ofercie edukacyjnej Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku posiada także szeroki pakiet studiów podyplomowych

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku to uczelnia o profilu praktycznym, tak więc kładzie nacisk na realizację zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności przydatnych w pracy zawodowej. Istotna jest maksymalizacja liczby zajęć o charakterze praktycznym, tj. laboratoria, zajęcia metodą projektu, ćwiczenia, seminaria, konserwatoria. Uczelnia łącząc w procesie edukacji tradycję z nowoczesnością proponuje swoim studentom elastyczny tryb kształcenia z wykorzystaniem Internetu.

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Płock, al. Kilińskiego 12

Tel 24 366 41 00, rekrutacja@wodkowic.pl

www.wlodkowic.pl   FB.com/wlodkowicpl