ZDZ PŁOCK

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1 (osiedle Wyszogrodzka) od  ponad 40 lat funkcjonuje na rynku usług oświatowych. Posiada szereg atestów, pozwoleń, certyfikatów, poświadczeń i innych dokumentów, pozwalających realizować bardzo szeroką działalność edukacyjną w zakresie organizacji kursów, prowadzenia szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz studiów podyplomowych.

Najpopularniejsze kierunki kształcenia: fryzjer, kosmetyka, gastronomia, transport kolejowy, informatyka, BHP, kierowca mechanik.

ZDZ w Płocku jest Ośrodkiem szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów powołanym przez UDK; posiada: CERTYFIKAT ISO 9001:2008, wpis do Bazy Usług Rozwojowych, akredytację UDT na prowadzenie szkoleń podstawowych i przypominających
w zakresie fotowoltaiki i pomp ciepła, akredytację Kuratorium Oświaty w Warszawie na prowadzenie kształcenia ustawicznego, komisję egzaminacyjną powołaną przez UTK do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach: dyżurny ruchu, nastawniczy, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe w specjalności prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej.

Zapraszamy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, 09-402 Płock, ul. Ułańska 1 (osiedle Wyszogrodzka), tel. 24 264 22 77     www.zdz-plock.com.pl