ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
ZUS powstał 24 października 1934 r. w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego
o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych. Od chwili powołania jest jedną z najnowocześniejszych i najlepiej zorganizowanych tego typu instytucji na świecie.
Obecnie z usług ZUS korzysta około 24 mln klientów. Środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których dysponentem jest ZUS, stanowią około 50 proc. zasobów pieniężnych państwa. Zakład nie może samodzielnie ustalać wysokości składek lub świadczeń, gdyż zgodnie z Konstytucją pozostaje to w kompetencji parlamentu.

ZUS ODDZIAŁ W PŁOCKU
Dane kontaktowe
09-402 Płock, Al. Stanisława Jachowicza 1
Dyrektor Oddziału: Beata Pawlińska – Wiak
Obsługa prasowa: Piotr Olewiński
Zasięg terytorialny:
Miasto: Płock
Gminy: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród.
Godziny obsługi klientów
Poniedziałek: 8.00-18.00
Wtorek – Piątek: 8.00-15.00
Obsługa klientów odbywa się w budynku Oddziału przy Al. marsz. Józefa Piłsudskiego 2 B.
Godziny urzędowania
Poniedziałek – Piątek: 7.00-15.00